terug

Het leukste event voor breien en haken

Valerie Ng – Jog-less Knitting in the Round: From Cast-on to Bind-off and Everything in Between (Engelstalig)

English (Nederlandse beschrijving, scroll naar beneden):

Workshop Jog-less Knitting in the Round: From Cast-on to Bind-off and Everything in Between

A lot of us enjoy knitting in the round because there is no seaming, no purling when working the stocking stitch, no turning back and forth…..

There are lots of reasons why we might enjoy working in the round, but since knitting in the round is essentially working in a spiral, there is always going to be a “jog” at where the round begins/ends. It could be in the form of a little “step” along the cast-on and bind-off edges, a break in a colour stripe, a misaligned colourwork motif, or a jog in a Latvian braid etc.

In this class, we will discuss and practise the different methods that can minimise/eliminate the “jog” in the following situations:

  • Cast-on & Bind-off
  • Multi-row Stripes
  • One-row Stripes
  • Garter Stitch in the Round
  • Colourwork Motif
  • Bonus: How to knit a jog-less Latvian braid – 2 ways

Participants will be given instructions for the methods explained in class alongside links to supplementary information available on the internet for reference and a copy of the following:

– A simple shortie sock pattern/recipe with instructions for knitting multi-row stripes

– A simple hat pattern with instructions for one-row stripes

– A wrist warmer pattern with a stranded colourwork motif and Latvian braids

Here you can read about Valerie Ng.

Experience: advanced

Pre-requisite: Participants should have worked and completed at least one project in the round with a basic understanding of colouwork charts and colour change in knitting.

———————————————————————————————————————————————–

Nederlands:

Workshop Naadloos rondbreien: vanaf het opzetten tot het afkanten en alles daar tussen in

Velen van ons vinden het leuk om in het rond te breien omdat er geen naden zijn, geen averecht worden gebreid bij het breien van de tricotsteek, geen heen en weer draaien…..

Er zijn veel redenen waarom we het leuk vinden om in de rondte te werken, maar aangezien in de rondte breien in wezen in een spiraal werkt, zal er altijd een “joggen” zijn waar de ronde begint/eindigt. Het kan de vorm hebben van een kleine “stap” langs de opzet- en afkantranden, een breuk in een kleurstreep, een verkeerd uitgelijnd kleurwerkmotief, of een naad in een Latvian braid enz.

In deze workshop zullen we de verschillende methoden bespreken en oefenen die het “joggen” in de volgende situaties kunnen minimaliseren/elimineren:
• Opzetten & afkanten
• Strepen met meerdere rijen
• Strepen met één rij
• Ribbelsteek in de rondte
• Kleurenmotief
• Bonus: Hoe u een Latvian braid zonder naden breit – op 2 manieren

Deelnemers krijgen instructies voor de methoden die in de les worden uitgelegd, naast links naar aanvullende informatie die beschikbaar is op internet ter referentie en een kopie van het volgende:
– Een eenvoudig klein sokkenpatroon met instructies voor het breien van meerdere rijen strepen
– Een eenvoudig patroon voor een muts met instructies voor strepen in één rij
– Een patroon voor polswarmers met een stranded kleurenmotief en Latvian braid

Lees hier meer informatie over Valerie Ng.

Ervaring: gevorderden

Vereiste: deelnemers moeten ten minste één project in de ronde hebben gewerkt en voltooid met een basiskennis van kleurenschema’s en kleurverandering bij breien.

Date/Tijdsduur: Saturday October 14th from 09:30 until 12:30. Zaterdag 14 oktober 2023 van 09:30 tot 12:30 uur
Location/Locatie: Suyderseezaal Workshopruimte 2
Language/Taal: English. Deze workshop is Engelstalig.
Homework/Huiswerk: No preparation required; list of material required will be sent after registration. Niet nodig, een lijst met benodigde materialen ontvang je na inschrijving.
Max. participants/Max. aantal deelnemers: 12
Price/Prijs: € 40,00 excluding an entrance ticket to visit the event (click on ‘Toegangskaart kopen’ below to buy tickets). € 40,00 exclusief een toegangsticket om het event te bezoeken (klik op ‘Toegangskaart kopen’ hieronder), aanmelden kan door een ticket te kopen in de ticketshop.
Includes/Inclusief: Patterns as mentioned above, instructions. Patronen zoals hierboven beschreven, uitgeschreven instructies. Verder ontvang je een nederlandse breidagen notitieblok en een pen.

Nederlandse Breidagen Zwolle
13 & 14 oktober 2023