terug

COVID-19 Maatregelen

Coronavirus

Als evenementenbureau Second Events, organisator van de Nederlandse Breidagen (Brei- en Haakdagen) volgen we de ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus (COVID-19) op de voet. Ons kantoor volgt de berichtgeving van gespecialiseerde instanties en partners, zoals het RIVM en GGD, om zo nodig maatregelen te nemen en risico’s te vermijden. De richtlijnen van het RIVM en de GGD hanteren wij als uitgangspunt voor te nemen voorzorgmaatregelen.

Het welzijn en de veiligheid van bezoekers, standhouders en medewerkers staan bij ons voorop.

Wij adviseren zowel bezoekers als standhouders de algemene hygiëneregels te volgen. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken.

  • Bij klachten: laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is.
  • Was vaak je handen met water en zeep.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Schud geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
  • Begroet elkaar verbaal op 1,5 meter afstand.

Actuele informatie van het RIVM en antwoorden op vragen over het coronavirus vindt u hier.

Update: 22 juni 2021